fbpx

Дали смеат да ме отпуштат додека сум на боледување?

Имам дете со посебни потреби и поради тоа редовно користам боледување. Од работа ми ја јавија и ми рекоа дека сум добила отказ. Дали да пријавам во Државниот инспекторат за труд? Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд.