fbpx

Сè што треба да знаете за психосоцијална поддршка што ја добиваат жртвите во шелтер центрите

Какво психолошко советување и поддршка добиваат жртвите во шелтер центрите? Како тече процесот на психосоцијална поддршка? Кои се потребите на жените жртви? Како може да се надмине стигмата за психолошкото советување и да се поттикнат жртвите да побараат помош?

М-р Тиана Ивановска, психолог во шелтер центар при Организацијата на жени на град Скопје одговара на овие прашања и објаснува колку е важна психолошката поддршка за жртвите на насилство да може да ги надминат траумите.