fbpx

Дали судот има простории, сали за одржување на кое било судење, за да влезат луѓето кои се заинтересирани за тој предмет?

Одговара Вера Коцо, поранешен судија на Врховниот суд на РМ и член на управниот одбор во Инситутот за човекови права