fbpx

Во кои случаи наследникот нема право на наследство иако починатиот не оставил тестамент?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП).