Тагови

Таг: тестамент

Во кои случаи наследникот нема право на наследство иако починатиот не оставил тестамент?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници...

Дали имот по смртта на родителите може да припадне само на едното дете?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади правници...

Колку време по смртта на лицето може да се отвори тестаментот?

Одговара Игор Стојчевски од Македонското здружение на млади...

Татко ми се прежени по смртта на мајка ми и по неговата смрт судот ни додели по една третина од имотот на мене, мојата сестра и маќеата. Дали и маќеата може да биде наследник од имотот на мајка ми?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници...

Како да најдам вештак за вештачење на тестамент?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади...

Дали своерачно напишан тестамент без сведоци и присуство на адвокат и нотар е валиден?

Одговара Теодора Ќосева Костадиновска од Македонското здружение на млади...

Дали со договор за издршка и своерачен тестамент на нотар може да ви го земат имотот?

Одговара Мирослав Драганов од Институтот за човекови...