fbpx

Дали имот по смртта на родителите може да припадне само на едното дете?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади правници (МЗМП).