Тагови

Таг: сопствеништво

Како може да добијам информации за продадена парцела без потпис од сите сопственици?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници...

Дали имот по смртта на родителите може да припадне само на едното дете?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади правници...

Татко ми се прежени по смртта на мајка ми и по неговата смрт судот ни додели по една третина од имотот на мене, мојата сестра и маќеата. Дали и маќеата може да биде наследник од имотот на мајка ми?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници...

Дали здруженијата се обврзани да се впишат во регистарот на вистински сопственици?

Одговара Ирена Лазарова од Централниот регистар на Република Северна...

Кој е крајниот рок за упис во регистарот на вистински сопственици?

Одговара Ирена Лазарова од Централниот регистар на Република Северна...