fbpx

Кој е крајниот рок за упис во регистарот на вистински сопственици?

Одговара Ирена Лазарова од Централниот регистар на Република Северна Македонија