fbpx

Како да најдам вештак за вештачење на тестамент?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници