fbpx

Дали тестаментот треба да се отвори по смртта на двајцата тестатори за да не биде поништен?

Одговара Зоран Василески од Хелсиншкиот комитет за човекови права.

Распределба на имот се врши за време на животот, но и по смртта на сопственикот. Во вториот случај се работи за тестаментално и законско наследување, додека за време на животот имотот може да се распредели со договор за доживотна издршка или договор за дар. Во случајот, тестаментот кој го составило лицето коешто починало и понатаму си има важност додека пак за преостанатиот дел од имотот, идниот оставител којшто во случајот сѐ уште е жив, својот дел од имотот може да го распредели со договор за дар или со договор за доживотна издршка. Во спротивно, тестаментот може да се отвори по смртта на двајцата оставители.