За колку време треба да ми стигне одговор од општина за поднесен приговор?

Имам поднесено во општина приговор за незадоволство од моја страна за обештетувањето од ланската поплава. Можеби во април е поднесено барањето и до ден денес немам одговор. Законски за колку време треба да ми стигне одговор и каде да се обратам?Имам поднесено во општина приговор за незадоволство од моја страна за обештетувањето од ланската поплава. Можеби во април е поднесено барањето и до ден денес немам одговор. Законски за колку време треба да ми стигне одговор и каде да се обратам?

Одговара Елена Наковска од Коалицијата Сите за правично судење