Тагови

Таг: чистење

Што се презема за чистење и ревитализација на водните текови во Македонија?

Одговара Ана Петровска од Државниот инспекторат за животна...

Колку често се чистат и празнат контејнерите за рециклирање?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно...

Која институција е задолжена за поставување и празнење на контејнерите за рециклирање?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно...

Дали е обврска на фирмата која ја одржува зградата да ја повика службата за чистење оџаци?

Одговара Ирена Лазарова од Централниот регистар на Република Северна...

Кога планира Градот да гo среди кејот 13 Ноември?

Одговара Ваљон Салиу, портпарол на Град...

Како ќе се реши проблемот со големата дива депонија кај Систина?

Одговара Ваљон Салиху од Град...