fbpx

Дали е обврска на фирмата која ја одржува зградата да ја повика службата за чистење оџаци?

Одговара Ирена Лазарова од Централниот регистар на Република Северна Македонија