fbpx

Која институција е задолжена за поставување и празнење на контејнерите за рециклирање?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно планирање