Тагови

Таг: данок на имот

Кој и како пресметува данок на промет на недвижности?

Одговара Ина Џугуманова од Хелсиншкиот комитет за човекови...

Дали инвеститорите за непродадените станови плаќаат данок на имот?

Одговара Ваљон Салиу, портпарол на Град...

Кој се е ослободен од данок на имот?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници...

Дали сопствениците на имот кои се невработени и немаат примања се ослободени од плаќање данок на имот или имаат некој попуст?

Одговара Ваљон Салиу портпарол на Град...

Дали треба да се плаќа данок на имот ако на имотниот лист сме назначени како корисник, а сопственик е Република Македонија?

Дали треба да се плаќа данок на имот ако на имотниот лист сме назначени како корисник, а...