fbpx

Кој се е ослободен од данок на имот?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)