Тагови

Таг: издршка на дете

Дали има законски утврден минимален износ за издршка на дете?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади...

До која возраст се плаќа издршка за дете?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади...

Дали лице кое плаќа алиментација може да биде блокирано од извршител?

Одговара Владимир Делов од Министерството за...

Како може да наплатам заостанат долг за издршка на дете ако родителот е во Германија?

Како може да наплатам заостанат долг за издршка на дете ако родителот е во Германија? ...