fbpx

Како може да наплатам заостанат долг за издршка на дете ако родителот е во Германија?

Како може да наплатам заостанат долг за издршка на дете ако родителот е во Германија?

Одговара Елена Георгиевска од Македонското здружение на млади правници