Тагови

Таг: родители

Јас и сопругата не сме вработени и имаме три малолетни деца. Дали ни следува некаква помош?

Одговара Лиридон Бафтиу од Центарот за социјална работа...

Дали за патување во странство на седумгодишно дете е потребна согласност и од двајцата родители?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни работи...

Дали на студентка која во текот на студирањето станала мајка и сака да го продолжи студирањето и следуваат одредени погодности и кои?

Дали на студентка која во текот на студирањето станала мајка и сака да го продолжи...

Како може да наплатам заостанат долг за издршка на дете ако родителот е во Германија?

Како може да наплатам заостанат долг за издршка на дете ако родителот е во Германија? ...

Дали Министерството за образование и наука го плаќа свидетелството или родителите?

Дали Министерството за образование и наука го плаќа свидетелството или родителите?...

Дали банките се должни да ги известат директните наследници за штедните влогови на нивните починати родители?

Дали банките се должни и имаат обврска според законите во Република Македонија и според...

Дали на дете му следува дел од имотот на родителите после нивната смрт доколку имотот го препишат на сосема трето лице?

...

Дали постои законска обврска родителите задолжително да го плаќаат обезбедувањето во училиштата?

Одговара Мартин Лазаревски од Младинскиот образовен...