Тагови

Таг: малолетници

Зошто на деца со наполнети 18 години како редовни ученици им е прекинато здраственото осигурување од родителот?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување на Република Северна...

Каде да се реагира доколку е повредена приватноста на децата?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална работа –...

Дали малолетник може да склучи договор за вработување?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за...

Каде се лекуваат малолетни корисници на дрога и дали има програми, институции и закон за тоа?

Одговара Ивица Цековски од...