Тагови

Таг: нотар

Дали своерачно напишан тестамент без сведоци и присуство на адвокат и нотар е валиден?

Одговара Теодора Ќосева Костадиновска од Македонското здружение на млади...

Од извршител ни стигна известување за извршување, но претходно не бевме известени ни од суд ни од нотар за долгот. Каде да се обратиме?

Одговара Андријана Марковска од Македонското здружение на млади правници...

Дали со договор за издршка и своерачен тестамент на нотар може да ви го земат имотот?

Одговара Мирослав Драганов од Институтот за човекови...

Зошто нотарите не прифаќаат елаборати и барање на физичка поделба на плац со куќа на две договорени странки?

...