Тагови

Таг: повреда

Која е постапката за пријава на повреда на работно место и за колку време треба да се повика инспектор?

Одговара Грозданка Тилева од Државниот инспекторат за...

Кога се добива надоместок за телесно оштетување?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско...

Кои се моите права при повреда на работното место?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Каде и кога се даваат документи за оштета при повреда на работно место?

Одговара Наташа Петковска од Хелсиншкиот комитет за човекови...

Кој треба да ме обесштети за материјална штета и повреда предизвикана од неисчистен булевар во Скопје?

Одговара Дарко Аврамовски од Коалиција Сите за правично...