fbpx

Кој треба да ме обесштети за материјална штета и повреда предизвикана од неисчистен булевар во Скопје?

Одговара Дарко Аврамовски од Коалиција Сите за правично судење