fbpx

Кога се добива надоместок за телесно оштетување?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.