Тагови

Таг: телесно оштетување

Кога се добива надоместок за телесно оштетување?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско...

На кои лица им следува надоместок за телесно оштетување?

Одговара Даниела Божиновска од Министерството за труд и социјална...

Дали e важен стажот при добивање паричен надомест за телесно оштетување?

Имам 53 години и стаж само 9 години. Дали со 9 години стаж ми следува надоместок?...