fbpx

На кои лица им следува надоместок за телесно оштетување?

Одговара Даниела Божиновска од Министерството за труд и социјална политика