Тагови

Таг: регулација

Кои институции се надлежни и во кој сегмент за санкционирање на говорот на омраза?

 Одговара проф. Марина Тунева, експерт за медиуми и...

Дали говорот на омраза е кривично дело во Македонија? И ако е, какви се казните?

 Одговара проф. Марина Тунева, експерт за медиуми и...

Со кои закони се регулира говорот на омраза во Македонија?

 Одговара проф. Марина Тунева, експерт за медиуми и...

Дали продавниците сами ги одредуваат попустите или е тоа на некој начин регулирано?

Одговара Александра Котели од Државниот пазарен...

Дали се регулира продажбата преку Фејсбук?

Одговара Александра Котели од Државниот пазарен...

Дали малтретирањето на социјалните мрежи е законски регулирано и каде може да се пријави?

Одговара Стефан Богески од Коалицијата...

Која институција ја регулира работата на БЕГ и каде можам да поднесам жалба?

Одговара Бранко Костовски од Организацијата на потрошувачите на...

Дали наградата за остварен стаж во иста фирма е регулирана со закон или зависи од фирмата?

Дали наградата за остварен стаж во иста фирма е регулирана со закон или зависи од...

Дали работодавачот е должен како додаток на основната плата да исплати и додаток на работен стаж од о,5% и дали тоа е регулирано со закон?

Дали работодавачот е должен како додаток на основната плата да исплати и додаток на...