fbpx

Дали наградата за остварен стаж во иста фирма е регулирана со закон или зависи од фирмата?

Дали наградата за остварен стаж во иста фирма е регулирана со закон или зависи од фирмата?

Одговара Санела Доневска од Конфедерација на слободни синдикати на Македонија