Тагови

Таг: закон

Каде може да го најдам најновиот закон за облигациони односи?

Одговара Мартин Сопронов од Институтот за човекови...

Дали се донесе законот со кој се предвидува социјална пензија за стари лица?

Одговара Мартин Сопронов од Институтот за човекови...

Со кој закон е регулирано јавното зеленило?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно...

Дали постои начин да се вклучат граѓаните во предлагање измени за закон?

Како и кој има право да менува закон? Дали има начин на кој граѓаните може да се вклучат во...

Нели дискриминацијата е забранета со закон, тогаш зошто уште ја има?

...

Дали законски ми следува одвоен живот од компанијата и дали може компаниите да го избегнат тоа?

Јас сум од Куманово, дипломиран електроинженер. Вработен сум со договор од една година,...

Дали наградата за остварен стаж во иста фирма е регулирана со закон или зависи од фирмата?

Дали наградата за остварен стаж во иста фирма е регулирана со закон или зависи од...

За колку време законски треба да добиеме записник од МВР и каде да се обратиме ако не го добиеме?

Мојата ќерка имаше сообраќајна несреќа во јуни. Се лизна на уље на улица кај Mr.Bricolage со мотор...

Дали работодавачот е должен како додаток на основната плата да исплати и додаток на работен стаж од о,5% и дали тоа е регулирано со закон?

Дали работодавачот е должен како додаток на основната плата да исплати и додаток на...