fbpx

Дали постои начин да се вклучат граѓаните во предлагање измени за закон?

Како и кој има право да менува закон? Дали има начин на кој граѓаните може да се вклучат во процесот?

Одговара Наташа Петковска од Хелсиншкиот комитет за човекови права