Тагови

Таг: сосед

Дали соседот чијшто објект се граничи со мојата парцела има право да отвори дупка за кујнски оџак насочен кон мојот двор?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади правници....

Дали има право соседот да го преградува објектот со што ни ја попречува светлината и видикот?

Одговара Зоран Павловски од Регулаторната комисија за...

Што може да се преземе ако соседот сака паркинг местото во подрумот да го прегради со метална конструкција?

Одговара Зоран Павловски од Регулаторната комисија за...

Каде да го пријавам соседот што ја изгради пола улица со натрешница тврдејќи дека е негово местото?

Одговара Емил Лазаревски, портпарол на општина...

Дали соседот смее да ги сече гранките од моето дрво кои се протегаат во неговиот двор?

Дали соседот смее да ги сече гранките од моето дрво кои се протегаат во неговиот двор? ...