fbpx

Што може да направам доколку гранките од кај мојот сосед се виснати во олуците и ги запушуваат?

Одговара Емил Лазаревски од општина Центар