fbpx

Дали соседот смее да ги сече гранките од моето дрво кои се протегаат во неговиот двор?

Дали соседот смее да ги сече гранките од моето дрво кои се протегаат во неговиот двор?

Одговара Кирил Пржо Арсовски