fbpx

За третина граѓани нормално е да појдеш на доктор со подарок

За третина граѓани нормално е да појдеш на доктор со подарок

На половина милион граѓани во земјава им барале мито или пак тие самите понудиле „награда“ за услуга или пак да им се заврши некоја работа во државна институција. Според последното истражување на МЦМС за проценка на корупцијата во земјава, Албанците се под поголем притисок за разлика од Македонците: повеќе даваат, но и повеќе им се бара мито. Загрижува што значителен дел младите ја одобруваат корупцијата, за разлика од повозрасните.

Видеото го изработи Институтот за комуникациски студии во соработка со МЦМС.

Новинар: Маја Јовановска

За третина граѓани нормално е да појдеш на доктор со подарок
Watch the video

На половина милион граѓани во земјава им барале мито или пак тие самите понудиле „награда“ за услуга или пак да им се заврши некоја работа во државна институција. Според последното истражување на МЦМС за проценка на корупцијата во земјава, Албанците се под поголем притисок за разлика од Македонците: повеќе даваат, но и повеќе им се бара мито. Загрижува што значителен дел младите ја одобруваат корупцијата, за разлика од повозрасните.

Видеото го изработи Институтот за комуникациски студии во соработка со МЦМС.

Новинар: Маја Јовановска