Како да си ги побарам парите кои една фирма не ми ги исплати за 11 денови работа за кои не бев осигурен?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за труд