fbpx

Дали државата треба да ми ја надомести штетата која ја претрпев поради недостатокот на обрасци за издавање на пасоши?

Одговара Игор Стојчевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)