fbpx

Дали има право извршител да блокира сметка на лице со шизофренија кое месечно прима минимална сума за нега?

Дали има право извршител да блокира сметка на лице со шизофренија кое месечно прима минимална сума за нега?

Блокирани се средствата од страна на извршител за неподмирен долг за вода од 2006 година. Извршителот бара да му се исплатат средствата рати во вредност од 1000 денари месечно во наредните две години. Одговара Оливер Митев од Центарот за правни истражувања и анализи.