fbpx

Дали катастар може да ги дава моите лични податоци на други субјекти?

Одговара Емилија Гиноска од Агенцијата за заштита на личните податоци