fbpx

Дали ми следува семејна пензија ако двајцата родители ми се починати?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија