Дали можам да наплатам долг од фирма со седиште во Бугарија?

Дали можам да наплатам долг од фирма со седиште во Бугарија?

Одговара Гоце Коцевски од Македонското здружение на млади правници