fbpx

Дали можам неискористените денови одмор од кај стариот да ги искористам кај новиот работодавач?

Кај претходниот работодавач ми останаа неискористени 11 дена од одморот. Пред да заминам од правната служба ми рекоа дека тие денови можам да ги искористам кај новиот работодавач и ми дадоа документ за префрлање на тие денови кај него. Но, таму ми рекоа дека тоа не е можно со закон и дека треба да побарам да ми исплатат паричен надоместок за неискористените денови кај стариот работодавач. Да напоменам дека јас си го побарав одморот, но бев известен дека деновите ќе ги искористам кај новиот работодавач, бидејќи сè уште бев потребен на моето работно место.

Одговара Анита Цоневска од КХАМ Делчево