fbpx

Дали може едниот влез од зградата да има посебен куќен совет?

Во новото видео ќе зборуваме за еден непроменлив факт – комшиите. Нашиот Марко вели дека со соседите не бива да се караме. Марко и #СамоПрашај повторно ги прескокнаа лавиринтите од ходници, врати и шалтери и овој пат ви носат одговори на комшиските прашања.