fbpx

Дали по смртта на мајка ми и следува семејната пензија од татко ми на сестра ми која е со дијагноза?

Имам сестра со дијагноза F20 - шизофренија. Татко ми почина, сега мајка ми ја наследи пензијата. Дали по смртта на мајка ми ѝ следува семејната пензија на сестра ми?

Одговара Виолета Јовевска од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија