Дали се исплаќаат дневници за службено патување во Македонија за вработени во државните институции?

Дали се исплаќаат дневници за службено патување во Македонија за вработени во државните институции?

Одговара Санела Доневска од Конфедерација на слободни синдикати на Македонија