fbpx

Дали се исплаќаат дневници за службено патување во Македонија за вработени во државните институции?

Дали се исплаќаат дневници за службено патување во Македонија за вработени во државните институции?

Одговара Санела Доневска од Конфедерација на слободни синдикати на Македонија