Тагови

Таг: институции

Колку потписи се потребни за да може да се поднесе петиција и претставка до Град Скопје или друга засегната институција?

Јас покренав петиција за потписи за имплементација и подобрување на законите за домашни и...

Која институција е надлежна за одржување на мерните станици и дали се работи на обезбедување нови?

Одговара Ваљон Салиху од Град...

Која институција е надлежна за одржување на мерните станици и дали се работи на обезбедување нови?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно...

Која институција ја регулира работата на БЕГ и каде можам да поднесам жалба?

Одговара Бранко Костовски од Организацијата на потрошувачите на...

Дали мобинг од директен претпоставен треба претходно да се пријави во некоја институција или директно да се оди со тужба?

Одговара Наташа Петковска од Хелсиншкиот комитет за човекови...

Дали се исплаќаат дневници за службено патување во Македонија за вработени во државните институции?

Дали се исплаќаат дневници за службено патување во Македонија за вработени во државните...

Колку институциите се моќни да ги оттргнат жртвите кои се соочиле со насилство од своите брачни партнери?

...

Дали АЕК може да казни институции?

...

Каде се лекуваат малолетни корисници на дрога и дали има програми, институции и закон за тоа?

Одговара Ивица Цековски од...