Тагови

Таг: државни институции

Каква е постапката за започнување со волонтерска работа?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Кој е рокот за добивање одговор по поднесување на молба за волонтирање до соодветна институција?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Од кои институции треба да се побара согласност пред институцијата да склучи договор за волонтирање?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Дали сè уште е дозволена волонтерска работа со или без паричен надоместок во јавни институции?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Дали се исплаќаат дневници за службено патување во Македонија за вработени во државните институции?

Дали се исплаќаат дневници за службено патување во Македонија за вработени во државните...