fbpx

Дали следува паричен надоместок за починат од државата ако лицето имало има своја фирма?

Одговара Андријана Марковска од Македонското здружение на млади правници.