Дали вработените во Македонски шуми треба да земаат иста плата како другите државни службеници или пак се зависни од остварувањето на производството?

Вработена сум во Македонски шуми како референт за план, анализа и инвестиции и развој. Од пред некоја година сме државни службеници каде на крајот на годината и не оценуваат. Прашањето ми е дали секој месец треба да земаме иста плата како сите останати државни службеници или пак да сме зависни од остварувањето на производството?

Одговара Милан Живковиќ од Фондација Фридрих Еберт – Скопје (ФЕС)