fbpx

Каде да се обратам и кои документи да ги поднесам за отпишување на камати дадени на извршител?

Одговара Теодора Ќосева Костадиновска од Македонското здружение на млади правници