Тагови

Таг: извршување

Колку може законски да изнесува највисоката каматна стапка за потрошувачка кредит?

Одговараат од Народна банка на Република Северна...

При проверка на состојба ми кажаа дека кредитот ми е отпишан, но извршителот не го признава. Каде да се обратам во овој случај?

Одговараат од Народна банка на Република Северна...

Кадe да проверам колку сум должен на извршители?

Одговара Душица Нофитоска од Македонското здружение на млади...

Дали може извршител на лице со минимална пензија долгот од 7 000 денари од 2010 година да го направи 20 000 денари? Дали е ова застарено дело?

Одговара Зоран Василески од Хелсиншкиот комитет за човекови...

Дали постои застареност на дело кое е во извршување? Дали долгот го наследуваат децата?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади правници...

Дали и исплатата на долгови преку извршител е во мирување како плаќањата на кредитите?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници...

Може ли од Македонска банка по 10 години да се добие барање за извршување без претходно известување?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади правници...

Дали по смртта на родителите децата го наследуваат долгот кон извршителите?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади правници...

Која постапка да се поведе за извршител кој не ја почитува законската задршка за минимална плата?

Одговара Александар Видиновски од Министерството за...